​Miljøpolitik

Ribe Flaskecentrals har været certificeret Miljøledelse ISO 14001 som var gyldig til 22. august 2015, men vi valgte at stoppe med certificering dog arbejder vi stadig efter disse normer.

Ribe Flaskecentral miljøpolitik er at arbejde aktivt på at beskytte miljøet og nedsætte miljøbelastningen mest muligt.

Ribe Flaskecentral vil til stadighed aktivt arbejde for at forbedre miljøforholdene både internt i virksomheden og eksternt. Denne aktive indsats skal give virksomheden målbare reduktioner i påvirkningerne på miljøet.

Virksomheden vil sikre overholdelse af lovmæssige krav og andre bestemmelser.

Ribe Flaskecentral søger at opnå dette ved at udnytte råmaterialer som sæbe til båndsmøring og energi i form af brændstof til vore lastbiler bedst muligt og nedbringe energiforbrug og udledning fra processerne.

Ribe Flaskecentral sigter mod at samarbejde med kunder, således at miljøhensyn i størst muligt omfang kan inddrages i produktionen af sortering glas, hård plastik og metal emballage fraktion..

Under hensyntagen til økonomi og arbejdsmiljø er det Ribe Flaskecentrals mål at nedsætte ressourceforbrug mest muligt. På miljøområdet har vi en målsætning om at være de bedste i vores branche ved at være dem som har en høj genanvendelse pr tons og et meget lavt procent brandbart affald.

Ribe Flaskecentral prioriterer medarbejdernes sundhed og sikkerhed højt. Derfor indgår arbejdsmiljøhensyn som et integreret element i det daglige miljøarbejde. Til forbedring af arbejdsmiljøet fokuserer Ribe Flaskecentral på at erstatte eller begrænse anvendelsen af sundhedsskadelige stoffer og støjende processer.

Ørstedsvej 35, 6760 Ribe

CVR: 28858221  |  P-nr. 1002075462​